2 03, 2018

SO SITE RAZLIKI MEǴU NAS MAKEDONCITE, SAMO MAKEDONIJA E NAŠ EDINSTVEN ZAEDNIČKI IMENITEL I SODRŽATEL! ḰE JA ODBRANIME!

By | 2018-03-02T17:56:06+00:00 March 2nd, 2018|Latest News, News by Todor Petrov|0 Comments

Vi go prenesuvame vo celost govorot na pretsedatelot na Svetskiot Makedonski Kongres Todor Petrov na Semakedonskiot protest na 27 fevruari 2018 godina vo Skopje pred Sobranieto na Makedonija. Počituvani braḱa i sestri Makedonci i Makedonki, po rod i državjanstvo, na 27 april 2017 godina, otkako platenicite ja isslušaa himnata na stranska država i posvedočija državen [...]

14 01, 2018

POMEN ZA MAKEDONKATA KERACA VISULČEVA (1911-2004)

By | 2018-01-14T13:13:51+00:00 January 14th, 2018|News by Todor Petrov|0 Comments

Pišuva Todor PETROV - Keraca Visulčeva e rodena na 7 april 1911 godina vo selo Nesram, kostursko, Egejskiot del na Makedonija, vo vremeto na državata Grcija, a počina na 13 januari 2004 godina vo Skopje, Vardarskiot del na Makedonija, vo državata Makedonija. Denes se navršuvaat 14 godini od nejzinata smrt, pogrebana e na grobištata vo [...]

31 12, 2017

PROMENATA NA DRŽAVNOTO IME PRETSTAVUVA OKUPACIJA

By | 2017-12-31T01:28:35+00:00 December 31st, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments

PROMENATA NA DRŽAVNOTO IME PRETSTAVUVA OKUPACIJA, TOGAŠ SEKOJ IMA PRAVO I DOLŽNOST NA ODBRANA NA TATKOVINATA! Pišuva Todor PETROV Promenata na imeto na državata e korupcija! Promenata na imeto na državata e okupacija! Promenata na imeto na državata e nevozmožna operacija! Nitu spored aktuelniot Ustav može da se promeni imeto na državata, nitu aktuelniot Ustav [...]

20 12, 2017

REPUBLIKA MAKEDONIJA E EDINSTVENIOT KOMPROMIS ZA DRŽAVNOTO IME MAKEDONIJA!

By | 2017-12-20T03:05:56+00:00 December 20th, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments

Pišuva Todor PETROV- Edinstven možen kompromis za imeto na državata Makedonija e REPUBLIKA MAKEDONIJA, bez latinična transkripcija na Makedonskiot jazik (The Republika Makedonija) tuku na angliski jazik (The Republic of Macedonia)! Taka London go rešaval i irskoto prašanje: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland i državata na ostrovot Irska, koja London ja [...]

14 12, 2017

NOSTALGIJA PO BRITANSKATA PARODIJA

By | 2017-12-14T05:24:03+00:00 December 14th, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments

Pišuva Todor PETROV Mediumite javija deka ministerkata za odbrana na Makedonija Radmila Šeḱerinska ostvarila sredba so ministerot za Evropa i Amerika na Velika Britanija, ser Alan Dankan. Ministerkata Radmila Šeḱerinska se zablagodarila na Ser Alan Dankan za britanskata poddrška za členstvo na Makedonija vo Evropskata Unija. Ministerot Dankan istaknal deka Velika Britanija i natamu ja [...]

12 12, 2017

BUGARSKOTO CRKOVNO NE, NE, NE I NE…

By | 2017-12-12T23:46:54+00:00 December 12th, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments

Pišuva Todor PETROV Koga ḱe capnete vo živ pesok, dlaboko dišete i miruvajte, ostanete ladnokrvi i prisebni, da ne ve fati panika, zatoa što kolku poveḱe mrdate, pobrzo tonete. Greškata veḱe e napravena, dilemata e kako od nea pobrzo i pobezbolno da izlezeme... Zatoa što kolku što eden može da ja zakrivi, iljada ne možat [...]

4 12, 2017

EU I NATO NE SE DOSTOJNI ZA PROMENA NA IMETO NA DRŽAVATA I IDENTITETOT NA NACIJATA!

By | 2017-12-04T16:40:48+00:00 December 4th, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments

Pišuva Todor PETROV Se ispotepavme da ja nema Jugoslavija, sami da sme bile. I, koja beše porakata od toj proces na disolucija?! Ako i edna od šeste ne e za site vo edno, ni Makedonija vo reducirana federacija da ne ostane, voopšto so Srbija! Vpročem, kolku da ne se zaboravi: Makedonija ne se ottrgna od [...]

2 12, 2017

SITE MAKEDONCI EDEN ZA DRUG, ZA AMANETOT MAKEDONSKI!

By | 2017-12-02T12:25:49+00:00 December 2nd, 2017|Latest News, News by Todor Petrov|0 Comments

Makedoncite i Makedonija se pod agresija po site osnovi i od site strani, od stranski mešetari i od domašni (neo)vrhovisti i kolaboracionisti. I nema alternativ protiv ova zlo, osven bezuslovno obedinuvanje vo odbrana na imeto na državata i identitetot na nacijata, zatoa što vo edinstvoto e silata, samo taka možeme da opstoime, svoi na svoeto [...]

25 11, 2017

PROTIV REFERENDUM ZA IMETO NA DRŽAVATA!

By | 2017-11-25T12:49:09+00:00 November 25th, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments

Pišuva Todor PETROV Imeto e identitetot! Identitetot e imeto! A, bidejḱi povtoruvanjeto e majka na znaenjeto: Prašanjeto za imeto na državata e zatvoreno so referendumot od 8 septemvri 1991 godina koga Makedonskiot narod i državjanite vo apsolutno mnozinstvo glasaa “ZA SUVERENA I SAMOSTOJNA DRŽAVA MAKEDONIJA" bez dodavki i bez pridavki. Odlukata na referendum, e zadolžitelna za [...]

23 10, 2017

NE, “MAKEDONSKA DIJASPORA”, TUKU MAKEDONSKIOT SVET I MAKEDONCITE VO SVETOT!

By | 2017-10-23T04:25:37+00:00 October 23rd, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments

Pišuva Todor PETROV- Upotrebata na zborot "dijaspora" vo dvaesetiprviot vek e anahronizam. Asocira na iselenici, na delenici... Vo vreme na globalizacija, visoki tehnologii i sofisticirani komunikacii, "dijaspora" e recidiv od edno trajno minato svršeno vreme. Vo globalniot svet, vo svetot kako globalno selo, dalečinite stanuvaat relativni. Može da imate državjanstvo na edna država, da imate [...]

Load More Posts